Egenskaper den perfekte interaksjonsdesigner må ha

Under Yggdrasil 2009 møttes fagfolk fra næringsliv/forvaltning og representanter fra utdanningsinstitusjonene for sammen å finne ut hva som bør kreves av morgendagens interaksjonsdesignere, informasjonsarkitekter og brukervennlighetseksperter. Sammen fant vi ut hvilke egenskaper den perfekte interaksjonsdesigner bør besitte.

Les hele artikkelen »

Bånn i bøttaDårligHelt greitBraDritbra! (Antall stemmer: 3 Gjennomsnittscore 5.00 av 5)
Loading ... Loading ...

Under fokusgrupper (gruppeintervjuer) og workshops kan du risikere at de virkelig gode ideene og diskusjonene kommer først når workshoplederen forlater rommet. Det er erfaringene jeg har gjort under gjennomføringen av en rekke gruppeintervjuer og workshops.

bilde-14

Les hele artikkelen »

Bra artikkel? Bånn i bøttaDårligHelt greitBraDritbra!
Loading ... Loading ...

Under årets Yggdrasil holdt jeg et foredrag om hvordan du kan få mer ut av brukertestingen med barnepsykologi.

Metoden er enkel:

  1. La brukeren teste flere designløsninger
  2. Lag kort som illustrerer designløsningene og ha dem tilgjengelig under det påfølgende intervjuet
  3. La brukeren sortere kortene etter preferanse

Les hele artikkelen »

Bra artikkel? Bånn i bøttaDårligHelt greitBraDritbra!
Loading ... Loading ...

Nytten av brukertesting har vært kjent lenge. Vi har veldokumentert effekt på at metoden fungerer og programvareinstustrien har akseptert viktigheten av den. Så hvorfor er ikke brukertesting mer brukt? Hva er det som hindrer at metoden blir brukt?

En dansk studie av Jakob Otkjær Bak m. fl. som ble presentert på NordiCHI har forsøkt å finne svar på spørsmålene. I denne studien spurte de 39 danske organisasjonene om deres forståelse av brukertesting og om de benyttet metoden.

Les hele artikkelen »

Bånn i bøttaDårligHelt greitBraDritbra! (Antall stemmer: 1 Gjennomsnittscore 5.00 av 5)
Loading ... Loading ...

I mine doktorgradsstudier benytter jeg meg mye av brukbarhetslaboratoriet ved Norsk senter for elektronisk pasientjournal. Labben er sannsynligvis Europas mest avanserte for design og testing av mobil helse-IT.

Bli med på en “virtuell” rundttur!

Les hele artikkelen »

Bra artikkel? Bånn i bøttaDårligHelt greitBraDritbra!
Loading ... Loading ...

I en serie brukbarhetstester av mobile elektroniske pasientjournalsystemer ved brukbarhetslaboratoriet ved NSEP har vi funnet ut at har testpersoner har problemer med å tenke høyt, og at realismen reduseres når brukeren tenker høyt i brukbarhetstester med flere personer involvert.

Les hele artikkelen »

Bra artikkel? Bånn i bøttaDårligHelt greitBraDritbra!
Loading ... Loading ...