Illustrasjonsfoto danskebåten
 
Noen ganger er det fristende å bruke standardløsninger for å dekke et behov. Ferdig pakke uten skreddersøm, høres forlokkende ut. I dette eksempelet fra danskebåten ser vi en innretning som gir passasjerene elleve knapper for mye å forholde seg til i en nødsituasjon.

I lugaren på danskebåten kom jeg over følgende panel.

Telefon brukt som nødknapp

Slik ser nødtelefonen på danskebåten ut. Kun knappen 9 og # skal brukes. Hva skal vi med alle de andre knappene?

 
Telefon som alarmknapp?
Her har båtselskapet utstyrt sine lugarer med en telefon som kun skal brukes til nødsamtaler. Instruksjonene forteller tydelig at bare to av de totalt tolv knappene skal brukes: 9-tasten som skal tastes 4 ganger etter hverandre ved nødsamtaler og #-tasten som kan brukes for å slå av lyset i panelet. Hvis du ikke skjønner verken norsk eller engelsk, vil du sannsynligvis ikke se at denne innretningen er en nødtelefon.

Valget av en telefon som alarmknapp får meg til å lure om det finnes noe skjult funksjonalitet her. Kan renholdspersonalet bruke den til å ringe sengetøylageret? Kan passasjerene ringe opp andre lugarer hvis de knekker en hemmelig kode?

Andre standardløsninger for alarmknapper
Om selskapet hadde valgt en annen standardløsning for alarmknapper, f.eks. slike de har på handicaptoaletter eller i heiser, kunne passasjerene hatt en enkelt nødknapp å forholde seg til , uten lys som må slåes av. I heiser er det ofte slik at en vakttelefon ringes opp når alarmknappen holdes inne i 20 sekunder. Brukergrensesnittet hadde blitt mindre komplisert ved å velge en slik løsning. Men kanskje beslutningstakene var redd for at det skulle bli for enkelt å trykke på alarmknappen hvis det bare fantes en knapp? Eller at flere ville få lyst til å trykke på alarmknappen for gøy

Hva kan vi lære av dette?
1. Den standardløsningen som har mest funksjonalitet er ikke alltid den beste
2. Standardløsninger passer ikke til alle formål
3. Brukergrensesnitt må motvirke feil, uten at de blir for komplisert

Ulv, ulv
Dette med alarmer som går av for ofte er en aktuell problemstilling. I bygget jeg nå jobber har alarmknappen på handicaptoalettet blitt utløst fire ganger de siste fire årene. Da klinger alarmen i hele bygningen og folk stikker hodene ut av kontorene sine og lurer på om det er brann. Ingen av gangene har den som uforvarende utløste alarmen funnet ut hvordan han eller hun kunne stoppe alarmen igjen. Likvel er det bedre at en alarm utløses en gang for mye enn en gang for lite.

En alarmknapp bør

 1. Ikke være for komplisert å bruke, sånn at mennesker i en nødsituasjon ikke skjønner hva de skal gjøre
2. Ikke være for enkel å utløse, sånn at folk slutter å reagere hvis alarmen går
3. Være plassert slik at den ikke lett forveksles med andre knapper (lysbryter, nøkkelbrytere etc)
4. Ha en utforming som gjør at det er mulig å forstå at det er en alarmknapp selv om man ikke kan det lokale språket. 

Heldigvis er det ikke alle systemer som er like kritiske som en nødtelefon, men det å fjerne funksjonalitet som ikke er i bruk, er ofte vel så viktig som å legge til nye ting.

Ønsker du å lære mer om brukervennlighet i hverdagslivet? Les også:

 

Foto: Copyright Eli Toftøy-Andersen

Bånn i bøttaDårligHelt greitBraDritbra! (Antall stemmer: 3 Gjennomsnittscore 3.67 av 5)
Loading ... Loading ...

Comments are closed.