Altinn er et system som brukerne elsker å hate. Hele 30% av henvendelsene på Altinns telefonsenter dreier seg om innloggingsproblemer. Det er mange grunner til at innloggingen på Altinn har blitt slik den er. De viktigste er en komplisert sikkerhetsmodell, mange innloggingsvalg og at løsningen ikke tar høyde for at det er mange som bare bruker den av og til. Hvis systemet hadde håndtert mer av den bakenforliggende kompleksiteten hadde mange av brukernes innloggingsproblemer vært løst. Les hele artikkelen »

Bånn i bøttaDårligHelt greitBraDritbra! (Antall stemmer: 3 Gjennomsnittscore 4.00 av 5)
Loading ... Loading ...
Mange brukertester dreier seg om å teste ut navigasjonskonsepter, navngivning og plassering av elementer. Det siste året har det blitt stadig mer fokus på innhold og innholdsstrategi. Selv om du kan få mye ut av å teste navigasjonskonsepter og overordnet struktur hjelper det lite om folk finner frem til en side hvis de bare blir forvirret av den.  Denne bloggposten gir deg fem tips til hvordan du kan fokusere mer på innhold når du planlegger og gjennomfører brukertester.
Bildet viser arbeid med papirprototyp

Både tekst, bilder og eksempeldata er viktige elementer i en prototype som skal benyttes i en brukertest. Selv fiktive tall bør summeres riktig.

Les hele artikkelen »
Bånn i bøttaDårligHelt greitBraDritbra! (Antall stemmer: 1 Gjennomsnittscore 3.00 av 5)
Loading ... Loading ...