Ved å bruke stillbilder i videoer som du panorerer og zoomer (med såkalte Ken Burns-effekter) sammen med voice-over kan du redusere tiden du bruker på å lage demonstrasjons- eller konseptvideoer betraktelig.

Å gjøre gode videopptak er tidkrevende. Å redigere videoen i etterkant er enda mer tidkrevende. Opp til 10 ganger lengden på videoklippene er må du regne med å bruke for å redigere de sammen til en god video.

Å ta stillbilder er mye raskere og enklere. Dessuten tar redigeringen langt kortere tid – ofte lik null hvis bildet er bra. Flere videoredigeringsprogrammer (f.eks. iMovie HD) støtter import av stillbilder og med enkle grep kan du panorere og zoome inn ut slik at du oppnår en effekt som ofte er brukt i dokumentarer der man mangler videomatierale.

Eksempel på hvordan et kamera panorerer over et bilde

Eksempel på hvordan et kamera panorerer over et bilde

Hvis man i tillegg har en behagelig radiostemme kan legge lyd over videoen der man forklarer hva som skjer. Alternativt så kan man legge på undertekst.

Her er et eksempel som viser effektene på et bilde jeg har tatt i brukbarhetslaboratoriet.

Bra artikkel? Bånn i bøttaDårligHelt greitBraDritbra!
Loading ... Loading ...

Comments are closed.