I mine doktorgradsstudier benytter jeg meg mye av brukbarhetslaboratoriet ved Norsk senter for elektronisk pasientjournal. Labben er sannsynligvis Europas mest avanserte for design og testing av mobil helse-IT.

Bli med på en “virtuell” rundttur!

Men først litt bakgrunnsinformasjon: Brukbarhetlaboratoriet var ferdigstilt 2004 og er finansiert av Norges forskningsråd og NTNU. Det kostet omtrent 1,5 millioner kroner. Ansvarlig for prosjektet er Førsteamanuensis Dag Svanæs, som jobber med menneske-maskin-interaksjon ved Institutt for datateknikk og informasjonsvitenskap ved NTNU. En labtekniker, Terje Røsand, er ansatt for å holde orden på teknikken.

Brukbarhetslaboratoriet består av et 80 kvadratmeter stort rom med skinner i taket og modulbaserte vegger. det gjør at man kan lage omtrent hvilken som helst romkonfigurasjon.

Skinner i taket og modulbaserte vegger

Typisk romkonfigurasjon

Typisk romkonfigurasjon

For å skaffe gode lyd- og bildeopptak av brukertestene, benytter vi av forskjellig teknisk utstyr. Vi bruker håndholdte kameraer (enkle og HD), takmonterte og styrbare kameraer, trådløse minikameraer, trådløse og fastmonterte mikrofoner.

Utdrag av teknisk utrustning i labben

Utdrag av teknisk utrustning i labben

Det viktiste videoopptaksutstyret vi bruker er tak-kameraene. Vi har tre av disse, der alle kan styres fra kontrollrommet. Med dette kan vi følge brukerne rundt omkring i rommet og fra rom til. Vi kan zoome inn på detaljer, eller vi kan zomme ut å få oversikt. Vi kan dessuten forhåndslagre posisjoner og zoomfaktor.

Vi benytter både programvare og maskinvare for speiling av datamaskiner, PDAer og mobiltelefoner.

Alt styres fra kontrollrommet, det vi styrer lyd, bilde og opptak. Vi kan også fjernstyre datamaskinene eller mobilene som befinner inne hos brukerne. I kontrollrommet har vi avansert programvare for å analyserer det som skjer på videoene.

Kontrollrommet

Kontrollrommet

Brukbarhetslaboratoriet benyttes av NTNUs vitenskapelig ansatte, stipendiater og studenter som designer, utvikler og brukbarhetstester eksperimentelle systemer for helse-Norge. De tester også
ut nytt utstyr før og etter anskaffelse. Dessuten kommer industri ofte innom å låner brukbarhetslaboratoriet til uttesting av produkter og prototyper.

I tillegg brukes laboratoriet til andre aktiviteter som for eksempel fokusgrupper, møter, og fotografering.

Laboratoriet som fotostudio

Laboratoriet som fotostudio

Bra artikkel? Bånn i bøttaDårligHelt greitBraDritbra!
Loading ... Loading ...

2 Responses to “Europas mest avanserte brukbarhetslaboratorium?”

  1. Tidsbesparende videoredigering med stillbilder og “Ken Burns” effekt « Brukskvalitet.no Says:

    [...] Her er et eksempel som viser effektene på et bilde jeg har tatt i brukbarhetslaboratoriet. [...]

    Bra? Thumb up 0 Thumb down 0

  2. Yggdrasil 08: Få mer ut av brukertestingen med barnepsykologi! « Brukskvalitet.no Says:

    [...] er basert på over tre års forskning ved brukbarhetslaboratoriet ved Norsk senter for elektronisk pasientjournal og er oppsummert i denne [...]

    Bra? Thumb up 0 Thumb down 0