Under årets Yggdrasil holdt jeg et foredrag om hvordan du kan få mer ut av brukertestingen med barnepsykologi.

Metoden er enkel:

  1. La brukeren teste flere designløsninger
  2. Lag kort som illustrerer designløsningene og ha dem tilgjengelig under det påfølgende intervjuet
  3. La brukeren sortere kortene etter preferanse

Les hele artikkelen »

Bra artikkel? Bånn i bøttaDårligHelt greitBraDritbra!
Loading ... Loading ...
Gui Prototyper Er Gode Eli Toftøy Andersen

Har du noen gang opplevd at alle nikker og tror de er enige, selv om det viser seg at de tenker på helt forskjellige ting? Utviklere har ofte en unik evne til å tenke abstrakt. Det er ikke sikkert at sjefen har den samme forestillingsevnen. Eller kanskje han bare ser for seg ting på en annen måte. En tekstlig beskrivelse kan tolkes på mange måter. Prototyping er en av flere teknikker du kan bruke for å gjøre systemkravene mer håndfast og forståelig for alle i prosjektet. Les hele artikkelen »

Bra artikkel? Bånn i bøttaDårligHelt greitBraDritbra!
Loading ... Loading ...
Enkel_velkjent_og_konsekvent_stort.jpg

I følge Microsoft tilbyr SharePoint en ”enkel, velkjent og konsekvent brukeropplevelse”. Kan en standardløsning være brukervennlig i seg selv? Nei, selvfølgelig ikke. Det kommer an på hvordan løsningen designes, implementeres og anvendes.

Er SharePoint lett eller vanskelig?

Det er solgt 75 millioner lisenser for Microsoft SharePoint. Det betyr at det er opptil 75 millioner mennesker som bruker denne plattformen (i større eller mindre grad.) Noen synes SharePoint er lett, andre synes det er vanskelig. Mye er avhengig av hvem de er, hva de kan og hva de bruker løsningen til. Hvis det var slik at alle SharePoint-løsninger var enkle og brukervennlige i seg selv, hadde vi ikke hatt en jobb å gjøre. Men kan vi som designere og interaksjonsdesignere være til hjelp hvis vi ikke kjenner løsningen og vet hva den har å tilby? Les hele artikkelen »

Bra artikkel? Bånn i bøttaDårligHelt greitBraDritbra!
Loading ... Loading ...

Nytten av brukertesting har vært kjent lenge. Vi har veldokumentert effekt på at metoden fungerer og programvareinstustrien har akseptert viktigheten av den. Så hvorfor er ikke brukertesting mer brukt? Hva er det som hindrer at metoden blir brukt?

En dansk studie av Jakob Otkjær Bak m. fl. som ble presentert på NordiCHI har forsøkt å finne svar på spørsmålene. I denne studien spurte de 39 danske organisasjonene om deres forståelse av brukertesting og om de benyttet metoden.

Les hele artikkelen »

Bånn i bøttaDårligHelt greitBraDritbra! (Antall stemmer: 1 Gjennomsnittscore 5.00 av 5)
Loading ... Loading ...
GUI Bloopers - Jeff Johnson, UI Wizards

Jeff Johnson

Jeff Johnson, forfatter av GUI bloopers, snakket i sin tutorial i dag om bla. text bloopers: små feil i tekster og begreper som han gjerne klassifiserer som medium eller høy i usabilityrapporter, men som blir møtt med skepsis av utviklere fordi de anser slike små feil som uviktig. Men som Jeff Johnson poengterer er inkonsekvent terminologi veldig ødeleggede for brukeropplevelsen samtidig som det er enkelt å endre.

Johnson skiller mellom to ulike måter å bomme på tekst og begreper:

Different terms for the same concept

  • Properties, attributes, resources
  • password, pin code
  • Member ID, username
  • Exit, quit

Same term for different concepts
Når samme begrep brukes for ulike funksjoner eller som i WordPress-eksempelet han viser hvor konseptet Dashboard dukker opp to ganger:

Johnson nevner også eksempler fra Adobe Photoshop hvor samme terminologi brukes for ulike funksjoner avhengig av hvilken dialogboks man jobber med.

Johnson anbefaler “extreme consistency” og siterer C. Jarrett: Same name, same thing. Different name, different thing. Han anbefaler også at bedrifter oppretter interne leksikon som beskriver en konsistent terminologi for systemet man lager.

Bra artikkel? Bånn i bøttaDårligHelt greitBraDritbra!
Loading ... Loading ...
Styrer alt med én finger! - Wenche Løseth

Wenche Løseth

Wenche Løseth er lam og sitter i rullestol etter et hjerneslag. Hun har trent seg opp til å klare å snakke og hun har kontroll på venstre lillefinger. Med den styrer hun alt, både PC og bil. Hun innså at PC ville være et verktøy for at hun igjen kunne ta kontroll over livet sitt. Hun brukte PC for å vise alle at hun ikke hadde glemt alt hun hadde lært til tross for lammelsen. For å komme tilbake til livet etter opptrening og gjenoppta sitt yrkesliv kontaktet hun sin gamle arbeidsgiver. Hun opplevde at de ikke hadde plass og tid til å “ta seg av” en rullestolbruker. (Hun hadde ikke sagt opp eller blitt sagt opp)
Sjefen ville ikke møte henne når hun ville fortelle at hun kunne jobbe, ikke bli passet på. Å henvende seg til AETAT hjalp ikke – de var borte på kurs for de skulle bli NAV.

Les hele artikkelen »

Bra artikkel? Bånn i bøttaDårligHelt greitBraDritbra!
Loading ... Loading ...

Haakon Halvorsen (t.v.) og James Bjerkholt fra Tarantell

Haakon Halvorsen (t.v.) og James Bjerkholt fra Tarantell


Haakon Halvorsen og James Bjerkholt fra Tarantell snakket om “The power of default – hvorfor mindre frihet er bedre, og frivillig diktatur er best. Eksempelet de snakket om er bestilling av fotobok fra Fotoknudsen.no. Målet for prosjektet var at det skulle ta maks. 7 minutter å lage en fotobok, fram til at den ligger ferdig i handlekurven. De har estimert en tid pr. oppgave brukeren må utføre. De har også lagt inn en 10-sekunders forsinkelse slik at brukerne skal oppfatte den ferdige fotoboken som et verdifullt produkt som det har blitt brukt mye ressurser på å fremstille. Halvorsen hevder at om den hadde dukket opp på 1 sekund (som det faktisk tar å generere) så ville brukerne ikke oppfattet sluttproduktet som like verdifullt.

The power of default handler om at man i alle steg skal ha ett ferdig definert valg som er godt nok til at man kan trykke “neste” hele veien. Målinger viste at 2 av 3 brukere ikke tok seg bryet med å endre defaultvalgene. Ved å holde antall valg nede unngår man også “the paradox of choice”. Det gir brukerne større tilfredshet å forholde seg til færre valg.

Bra artikkel? Bånn i bøttaDårligHelt greitBraDritbra!
Loading ... Loading ...

Slides fra mitt foredrag på Yggdrasil konferansen.

Oppdatert: Video av foredraget er nå lagt ut på Dataforeningens nettsider.

Bra artikkel? Bånn i bøttaDårligHelt greitBraDritbra!
Loading ... Loading ...

Kaija Ommundsen, FINN

Kaija Ommundsen, FINN


Hva skal til for å tjene penger på søkeordsannonsering? Kaija Ommundsen fra FINN mener at man må se på brukeropplevelse samtidig som man ser på inntjening for å lykkes med nettsatsinger i framtiden. Hun nevner Youtube som eksempel som kommer til å lansere bannerannonser på sine sider for å klare å tjene penger. Kajia sier at i Sesam der hun jobbet tidligere hadde de felles fokus på både å øke brukeropplevelsen og å tjene penger, og at også utviklerne var med å foreslo løsninger som ville gi bedre inntjening. Videre har de erfart at PPC-annonser (pay-per-click) bør se ut som innhold for å ha god effekt, dvs annonser kan opptre som en del av et søkeresultat som f.eks. på Marktplaats.nl.

Se på hvordan annonser kan hjelp med å dekke brukerens behov, sier hun. Annonser har størst effekt der annonsørbehov og brukerbehov møtes. Annonsens format er også viktig. Annonser for relevante ting presentert som bilder kan være en løsning for å vise annonser på f.eks. bildesider på FINN. Det er også viktig å måle effekten av annonsene og justere.

Bra artikkel? Bånn i bøttaDårligHelt greitBraDritbra!
Loading ... Loading ...

Kristin Skeide Fuglerud, Norsk Regnesentral

Kristin Skeide Fuglerud, Norsk Regnesentral


Årets Yggdrasilkonferanse er i gang. Bildet viser Kristin Skeide Fuglerud fra Norsk Regnesentral som i dette øyeblikk snakker om universell utforming (uu) og tilgjengelighet. Interessant å høre hvordan ELMER-skjemaer scorer svært dårlig i brukertester av synshemmende som bruker leselist. Spesielt dårlig er feilmeldinger, markering av obligatoriske felt, synlighet av informasjonområdet ved forstørrelse av innholdet. En annen showstopper er obligatoriske format, som f.eks. datoformat (f.eks. dd.mm.åååå). Mange synshemmede brukere klarer ikke å fullføre skjemaene pga at systemene krever data formattert på en viss måte.

Netlife Research tar bilder som legges ut fortløpende på Flickr.

Bra artikkel? Bånn i bøttaDårligHelt greitBraDritbra!
Loading ... Loading ...